Liên Hệ

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ QUẢNG CÁO HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trụ sở chính: Tầng 7- Nhà Hành chính - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Địa chỉ:36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37.546.963 Ext 708

Họ và tên:  

Địa chỉ:       

Email:         

Tiêu đề:      

Nội dung:   

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •