Thư viện

Sách PR và Quảng cáo Tiếng Việt

08/10/2009 15:24

Giới thiệu sách chuyên ngành quan hệ công chúng và quảng cáo của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tủ sách chuyên ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo hiện nay có khoảng 70 đầu sách tiếng Việt và 80 sách tiếng Anh. Ngoài ra, tủ sách còn có một số tạp chí và các tờ nhật báo tiêu biểu và một số tiểu luận hay của những khóa sinh viên trước.

Sinh viên có thể mượn sách để đọc tại phòng họp của khoa.

Vào xem tệp đính kèm cuối bài viết này tải về máy tính Danh mục và tóm tắt nội dung sách PR và Quảng cáo Tiếng ViệtTệp đính kèm: 84925-Thu vien Tieng Viet.doc

Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •