Thư viện

Sách PR và Quảng cáo Tiếng Anh (2)

10/10/2009 16:43

Giới thiệu sách chuyên ngành quan hệ công chúng và quảng cáo của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tủ sách chuyên ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo hiện nay có khoảng 70 đầu sách tiếng Việt và 80 sách tiếng Anh. Ngoài ra, tủ sách còn có một số tạp chí và các tờ nhật báo tiêu biểu và một số tiểu luận hay của những khóa sinh viên trước.

 

Sinh viên có thể mượn sách để đọc tại phòng họp của khoa.

 

Vào xem tệp đính kèm cuối bài viết này để tải về máy tính Danh mục và tóm tắt nội dung sách PR và Quảng cáo Tiếng Anh (sách có mã số từ E60 đến E64) Tệp đính kèm: 11990-STT.doc

Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •