Sản phẩm sinh viên

Những câu chuyện bí ẩn trong ngành PR

26/10/2010 10:02

Phim tài liệu "Toxic sludge is good for you" - Bật mí những câu chuyện bí ẩn trong ngành PR. Phim do sinh viên lớp PR28 dịch.

Toxic sludge is good for you Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •