Thư viện

Sách PR và Quảng cáo tiếng Anh (3)

10/11/2010 08:44

Thư viện Khoa QHCC&QC cập nhật sách mới

Đây là những cuốn sách về Truyền thông, PR và Quảng cáo có giá trị cao về nghiên cứu. Sinh viên có thể tìm đọc tại Khoa QCCC-QC. Danh mục sách được liệt kê trong tệp đính kèm.Tệp đính kèm: 88947-Thu vien sach PR_QC 2010.doc

Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •