Thông tin tuyển sinh

Ngành Quan hệ công chúng

07/03/2014 23:34

Đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ công chúng. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ công chúng và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.      

- Làm truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

- Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công chúng, người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:

- Nắm vững bản chất của Quan hệ công chúng: Khái niệm, sự hình thành và phát triển của Quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của Quan hệ công chúng;

- Hiểu rõ nhiệm vụ của cán bộ Quan hệ công chúng trong các tổ chức, cơ quan và công ty;

- Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng và biết cách tận dụng các phương tiện này trong quá trình quan hệ công chúng.

4.2. Kỹ năng

- Nắm vững kỹ năng xây dựng quan hệ giữa những cá nhân và tổ chức với các nhóm công chúng, mở rộng, duy trì và phát triển quan hệ với giới truyền thông; lập ra các kế hoạch truyền thông; xử lý thông tin trong khủng hoảng;

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông như triển lãm, gây quỹ, tài trợ, họp báo;

- Có kỹ năng viết và biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí và các sản phẩm truyền thông khác dưới hình thức in ấn, phát thanh, truyền hình và qua mạng điện tử.

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

- Được đào tạo cơ bản, hệ thống về Quan hệ công chúng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đương lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về Quan hệ công chúng, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (69 đvht):

- Tâm lý học đại cương

- Chính trị học đại cương

- Xã hội học đại cương

- Kinh tế học đại cương

- Pháp luật đại cương

- Xây dựng Đảng

- Quản lý hành chính nhà nước

- Cơ sở văn hoá Việt Nam

- Lịch sử văn minh thế giới

- Tiếng Việt thực hành

- .....

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

-   Lý thuyết truyền thông

- Các phương tiện báo chí truyền thông

- Marketing

- Nhập môn Quảng cáo

- Tác động Quảng cáo trong xã hội

- Ngôn ngữ truyền thông

- Luật và đạo đức báo chí truyền thông

- .....

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

-  Nhập môn Quan hệ công chúng

- Xây dựng và phát triển thương hiệu

- Truyền thông tích hợp (IMC)

- Công chúng truyền thông

- Quan hệ công chúng ứng dụng

- Công cụ Quan hệ công chúng

- Lập kế hoạch Quan hệ công chúng

- Quản lý vấn đề và quản lý khủng hoảng

- Tổ chức sự kiện

- Nghiên cứu và đánh giá Quan hệ công chúng

- Kĩ năng giao tiếp đàm phán

- Thiết kế trình bày cho Quan hệ công chúng

- Thuật ngữ PR

- .....Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •