Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014

08/03/2014 00:35

Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo: Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:  0437546963            Fax: 0437548949     Website: www.ajc.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

Ký hiệu trường: HBT    Tổng chỉ tiêu: 1.800

Danh sách các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết xem tại file đính kèm

 Những thông tin cần lưu ý đối với thí sinh dự thi:

1. Khu vực tuyển sinh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh trên địa bàn cả nước.

2. Đăng ký dự thi: Khi đăng ký dự thi, ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ đăng ký dự thi, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào danh sách tiếp sinh tại phòng thi. Thông tin về mã chuyên ngành được đăng tải trên Website  www.ajc.edu.vn.

3. Phương thức xét tuyển

Học viện xét tuyển theo 2 nhóm ngành:

- Nhóm ngành Báo chí truyền thông và các khoa học xã hội nhân văn: Báo chí, Xã hội học, Công tác xã hội, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

- Nhóm ngành các khoa học chính trị: Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Lịch sử, Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước.

Điểm trúng tuyển vào Học viện được xét theo nhóm ngành, theo ngành và chuyên ngành kết hợp với điểm xét tuyển theo khối thi: Thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo nhóm ngành nhưng không đạt điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành ĐKDT ban đầu sẽ được đăng ký chuyển sang ngành, chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn trong cùng nhóm ngành, cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Thời hạn đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành  trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn. Các thông tin về tuyển sinh được cập nhật đầy đủ trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điểm các môn thi có hệ số 1, riêng ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh tính hệ số 2.

4. Chính sách ưu tiên: Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

5. Điều kiện xét tuyển bổ sung: Đối với chuyên ngành Quay phim truyền hình, thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

YÊU CẦU VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

1. Về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đối với các lớp học tiếng Anh:

- Sinh viên các ngành/chuyên ngành thuộc khối lý luận chính trị, bao gồm: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị, Văn hóa phát triển, Quản lý kinh tế, Quay phim truyền hình, Xuất bản, Công tác xã hội chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực ngoại ngữ trình độ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

- Sinh viên các ngành/chuyên ngành Xã hội học, Báo in, Báo Ảnh, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Báo Mạng điện tử, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực ngoại ngữ trình độ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt trình độ ngoại ngữ C1 khung châu Âu (tương đương 650 điểm TOEIC hoặc 600 điểm TOEFL hoặc 7.0 điểm IELTS). Đồng thời, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ khác (trình độ B1) trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường.

Đối với sinh viên học các ngoại ngữ khác: sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương với chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về chuẩn đầu ra Tin học

- Sinh viên các ngành/chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục chính trị, Văn hóa phát triển, Xã hội học, Công tác xã hội chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có Chứng chỉ Ttin học Văn phòng trình độ A (theo chương trình tin học ứng dụng A, B của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

- Sinh viên các ngành/chuyên ngành Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Biên dịch tiếng Anh, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Báo in, Báo Ảnh, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Báo Mạng điện tử, Quay phim truyền hình chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B (theo chương trình tin học ứng dụng A, B của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

3. Phương thức triển khai

Môn Ngoại ngữ thời lượng 15 đơn vị học trình (đối với các ngành, chuyên ngành không chuyên ngữ), môn Tin học 4 đơn vị học trình được bố trí giảng dạy trong khối Kiến thức giáo dục đại cương thuộc 3 học kỳ đầu của khóa học. Trong các học kỳ sau, sinh viên phải tự học để đảm bảo đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học theo quy định. Các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định trên đây là điều kiện bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp.

                                                                   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Học viện Báo chí & Tuyên truyềnTệp đính kèm: 66129-Cac nganh dao tao - Tuyen sinh 2014.doc

Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •