Đội ngũ giảng viên

TS. PHẠM HẢI CHUNG

24/04/2015 12:28

Giảng viên Phạm Hải Chung tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Tổng hợp Bournemouth, Vương Quốc Anh. Cô Hải Chung quan tâm các xu hướng phát triển trong truyền thông hiện đại, các yếu tố văn hóa trong hoạt động truyền thông, và các phương pháp mới trong nghiên cứu truyền thôn, đặc biệt từ góc độ tâm lý.

 

 

 

Quá trình học tập, công tác giảng dạy và nghiên cứu

Cô Hải Chung tốt nghiệp cử nhân Đại học ngoại ngữ, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mĩ, ĐHQG Hà Nội (2004), thạc sĩ Báo chí Quốc tế (2008), tiến sĩ Truyền thông (2015).

 

Cô Hải Chung có hơn 10  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông tại các tổ chức quốc tế như Hinrich Foundation, Kearny Alliance, Global Sources, SjCoop Asia, ActionAid International…

 

Cô đạt học bổng Santander - Phát triển nghiên cứu tại Đại học Yale, Mĩ (2013), học giả Hinrich Foundation (2007). Cô đã có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học hàng đầu về marketing tại Mĩ (Journal of Consumer Marketing), các bài trình bày tại các hội thảo quốc tế: Diễn đàn Internet Stockholm, Thuỵ Điển (2017), Hanoi Media Day, Đại học Tổng hợp Vienna, Áo (2016), Hội thảo Truyền thông và CSR ở Châu Á (Bangkok, 2015), Hội thảo lần thứ 39 của Hiệp hội Macromarketing Quốc tế (London, 2014), Hội thảo hàng năm Các nền kinh tế đang nổi (New Delhi, 2014), Hội thảo nghiên cứu sau đại học (Bournemouth, 2013). Cô là chủ biên cuốn sách Social Network (2016) và tác giả cuốn Truyền thông liên văn hoá (2017).

 

Cô hiện đang giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền: chương trình cử nhân PR, Quảng cáo; thạc sĩ Quản trị Truyền thông; cử nhân quốc tế PR, QC và Truyền thông (ĐH Middlesex London cấp bằng). Cô tham gia giảng dạy chương trình thạc sĩ Marketing (Đại học Nantes, Pháp cấp bằng) tại ĐHQG Hà Nội. 

 

Cô Hải Chung quan tâm các xu hướng phát triển và các phương pháp mới trong nghiên cứu truyền thông, đặc biệt từ góc độ tâm lý.

 

Các nghiên cứu tiêu biểu: 

 

Hai Chung Pham, 2017. Online Hate Speech Practices in Vietnam, Stockholm Internet Forum, Sweden

Phạm Hải Chung, 2017. Nguyên lý truyền thông trong việc tác động, hình thành tư tưởng, quan điểm của công chúng. Học viện An ninh Nhân dân

Phạm Hải Chung. 2017. Truyền thông Liên văn hoá (Sách giáo trình cao học)

Phạm Hải Chung. 2017. Lý thuyết truyền thông hiện đại (Giáo trình nội bộ sau đại học)

Phạm Hải Chung. 2017. Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam (Chuyên đề, Đề tài cấp Nhà nước)

Phạm Hải Chung, 2016. Đạo đức nhà báo. Hội thảo 30 năm đổi mới báo chí – Lý luận và thực tiễn, Hội nhà báo Việt Nam

Hai Chung Pham, 2016, New generation of Vietnamese Audience, Hanoi Media Days Conference, University of Vienna, Austria.

Phạm Hải Chung, Bùi Thu Hương. 2016. Truyền thông Xã hội. NXB Thế giới.

Phạm Hải Chung. Xu hướng phát triển của báo in ở Vương quốc Anh. Tạp chí Lí luận và Chính trị, 10, tr. 52-54

Hai Chung Pham, 2016, Cross Communication and Opportunities for Enterprises in Vietnam. Vietnam Report , 2016 CEO Summit.

Hai Chung Pham., 2016, Luxury Brands and Vietnamese Consumers. Vietnam Report, 2016 CEO Summit.

Hai Chung Pham, 2018, Good morning Vietnam! Learning and living after Vietnam War., In, Barry Richards (ed), The State, Media and Relation (Working chapter)

Hai Chung Pham, Barry Richards, 2015. "The Western brands in the minds of Vietnamese consumers", Journal of Consumer Marketing, Vol. 32 Iss: 5, pp.367 - 375

Hai Chung Pham, 2015, The role of the media in shaping consumption habits among Vietnamese urban youth. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference “Creativity, Cultural Identity and Corporate Social Responsiblity”. pp.242-257.

Hai Chung Pham., 2014. Urban consumer culture in Vietnam. 39th Macromarketing Conference, Royal Holloway, London,  pp. 211-218.

Hai Chung, Pham., 2014. Western brands in the minds of Vietnamese consumers. 2014 Annual Conference of Emerging Markets, India

Hai Chung Pham., 2013. Brand consumption in contemporary Vietnam, 5th Annual PGR Conference, Bournemouth University, UK
 
Email: phamhaichung@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •