Đội ngũ giảng viên

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

24/04/2015 12:32

Cô bắt đầu làm việc tại khoa từ năm 2006. Cô giảng dạy các môn: Nhập môn Quảng cáo, Công chúng Truyền thông, Công chúng Quảng cáo, Viết lời quảng cáo, Sản xuất Quảng cáo, Nghiên cứu và đánh giá Quảng cáo, Viết cho PR. Cô còn làm phiên dịch trong các dự án hợp tác quốc tế giữa Học viện và các tổ chức đào tạo quốc tế.

 

 

 

   Bên cạnh công việc giảng dạy trong khoa, cô Hiền còn làm Quản lý Truyền thông cho các dự án đào tạo của Hiệp hội Báo chí Việt Nam (VJA) và Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới. Cô còn đảm trách phần biên tập và kĩ thuật của website daotaobaochi.org của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí- Hiệp hội Báo chí Việt Nam.
        Cô cũng là trợ lí nghiên cứu và cố vấn về nghiên cứu các dự án truyền thông cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như WAN_IFRA, Save the Children, iSEE, Wollongong, UTS...

 

        Liên hệ:
 
Email: nguyentminhhien2013@gmail.com 
ĐT: +84-986770383
 
       Các bằng cấp đã đạt được:
 
2012-2015: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
2008-2010: Thạc sĩ Quản lý Truyền thông, Đại học Công Nghệ, Sydney (Học bổng Chính phủ Úc) 
2003-2005: Cử nhân Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
2000-2003: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Quốc gia, Hà Nội
 
        Các nghiên cứu và Ấn phẩm xuất bản
 
2013: Nhu cầu đào tạo truyền thông của các nhà báo Việt Nam (do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí- Hội nhà báo tài trợ ) 
2012: Nghiên cứu và đánh giá quảng cáo (đề tài nghiên cứu cấp trường)
2011: Quảng cáo- Lý luận và thực tiễn (đề tài nghiên cứu cấp trường do PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng chủ biên).
 

 
 

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •