Sự kiện

Tuyển sinh Chương trình Đào tạo quốc tế cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông

25/07/2016 14:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc Tuyển sinh Chương trình Đào tạo quốc tế cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông, Khóa 01, năm 2016 cụ thể như sau:

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

--------------------

Số: 1956 /HVBC&TT-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh Chương trình Đào tạo quốc tế

Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông, Khóa 01, năm 2016

 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số: 1558/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2016 về việc cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Việt Nam) thực hiện Chương trình Đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh Khóa 01, năm 2016 Chương trình Đào tạo quốc tế.

1.     Điều kiện dự tuyển

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Đối Tượng

Tiêu Chí

Nhóm 1: Thí sinh trong nước

1)    Học sinh lớp 12

-         - Đạt điểm sàn vào các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và không có môn nào bị điểm liệt

-         - Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.5 hoặc tương đương (*)

2)    Sinh viên Đại học

-         - Đã trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc các trường đại học khác

- Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.5 hoặc tương đương(*)

3)      Thí sinh tự do

(đã có bằng tốt nghiệp THPT nhưng chưa học tại trường đại học)

- Đã tốt nghiệp THPT

- Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.5 hoặc tương đương(*)

Nhóm 2:

Thí sinh nước ngoài

Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

-     Bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài

-     Đạt yêu cầu về tiếng Anh

Ghi chú: (*) Thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu có thể tham gia kỳ thi Tiếng Anh đầu vào do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Sau thời gian học dự bị, sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5) để đủ điều kiện học chương trình chính thức của Đại học Middlesex.

Những thí sinh đã có chứng chỉ IELTS 6.0 trong thời gian còn hiệu lực sẽ được miễn học phần IELTS trong Chương trình tiếng Anh dự bị.

2.    Quy mô tuyển sinh: 50 sinh viên

3.    Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình dự bị: gồm 2 hợp phần tiếng Anh IELTS và tiếng Anh học thuật.

-         Hợp phần Tiếng Anh IELTS: dành cho 2 nhóm đối tượng khác nhau (1) người đạt IELTS 5.5: đủ điều kiện để vào học Chương trình dự bị của Học viện và cần đạt IELTS 6.0 trước khi bắt đầu Chương trình Middlesex; (2) người đạt IELTS 5.0: cần tích lũy để được IELTS 6.0 trước khi bắt đầu Chương trình Middlesex.

-         Hợp phần tiếng Anh học thuật: áp dụng bắt buộc với tất cả sinh viên và được triển khai theo hai hình thức: (1) trước Chương trình Middlesex đối với những sinh viên đạt IELTS 5.5 và (2) đồng thời với Chương trình Middlesex đối với những sinh viên đạt IELTS 6.0.

Chương trình Middlesex: Chương trình đào tạo 03 năm với 12 môn học, chuyên ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông do Đại học Middlesex cấp tài liệu, giáo trình, và kiểm định chất lượng.

4.     Tổ chức đào tạo

-         Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex.

-         Giảng viên: giảng viên hàng đầu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và giảng viên quốc tế.

-         Ngôn ngữ: tiếng Anh.

-         Cơ hội học chuyển tiếp: sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo khác của Đại học Middlesex tại London, Malta và Mauritius.

5.     Bằng cấp

Hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân chuyên ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông của Đại học Middlesex và Chứng nhận hành nghề Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông có giá trị toàn cầu.

6.     Học phí

Đơn vị tính: đồng

STT

Chương Trình

Học Phí

Ghi Chú

1.    

Chương trình dự bị

45.000.000đ

Học phí có thể thay đổi tùy theo trình độ hợp phần tiếng Anh của sinh viên

2.    

Chương trình Middlesex

Học tại Học viện

99.600.000đ/ năm học

 

Học tại Middlesex

362.135.000đ/ năm học(£11.500)

Căn cứ tỷ giá Ngân hàng Vietcombank

7.     Chi tiết tuyển sinh

-         Lệ phí tuyển sinh: 900.000đ

-         Lệ phí đặt chỗ: 5.000.000đ. Khoản phí này sẽ trừ vào học phí khi sinh viên nhập học tại Chương trình và sẽ không hoàn lại nếu sinh viên không nhập học. Lệ phí đặt chỗ được thu nhằm đảm bảo thí sinh sẽ theo học tại Chương trình và không làm mất cơ hội học tập của thí sinh khác.

-         Tư vấn tuyển sinh: Học viện tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp theo 2 loại hình

o   Buổi tư vấn thông tin: 15h00 thứ Sáu hàng tuần tại Phòng Học trực tuyến, Phòng 205, Tầng 2, Nhà B1

o   Tư vấn tại văn phòng: Từ 8h00 đến 17h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tại Phòng Hợp tác quốc tế, Tầng 4, Nhà Hành chính A1

-         Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ 8h00 đến 17h00, từ 15/06/2016 đến 20/09/2016

-         Thông tin liên hệ

Phòng Hợp tác quốc tế, Tầng 4, Nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 437 546 963 (ext. 406) hoặc 0981 55 33 88 hoặc 0888 03 77 99

Email: middlesexvietnam@ajc.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/middlesexvietnam.ajc

Trân trọng!

Nơi nhận:

-         Các thí sinh;

-         Ban Giám đốc (để báo cáo);

-         Các đơn vị trực thuộc Học viện;

-         Lưu: VP, HTQT

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí & Tuyên truyềnShare |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •