Tin của khoa

Một trong những hoạt động của ĐTN

15/05/2017 13:05

Một trong những hoạt động của ĐTN Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời ngay sau khi Trường được thành lập tháng 01 năm 1962. Đoàn là một tổ chức đoàn thể chính trị, đồng thời là một tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hà Nội. Tổ chức : Kể từ khi thành lập trường đến nay, tổ chức của

Một trong những hoạt động của ĐTN
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời ngay sau khi Trường được thành lập tháng 01 năm 1962. Đoàn là một tổ chức đoàn thể chính trị, đồng thời là một tổ chức đoàn thể nằm trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hà Nội.
Tổ chức : Kể từ khi thành lập trường đến nay, tổ chức củaShare |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •