Giới thiệu chung

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ QUẢNG CÁO

14/04/2015 19:29

Khoa Quan hệ công và Quảng cáo (gọi tắt là QHCC&QC hay PR&ADs) được thành lập ngày 12/5/2006, là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các chương trình đào tạo đại học và Sau đại học ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo với sứ mệnh bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng trong hai lĩnh vực này tại Việt Nam.

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - QUẢNG CÁO

10/03/2014 22:58

Khoa Quan hệ công và Quảng cáo (QHCC&QC) là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo với sứ mệnh bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng trong hai lĩnh vực này tại Việt Nam. Những nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ công chúng, quảng cáo do Khoa thực hiện trong thời gian qua đã góp phần đưa hai ngành này ở Việt Nam trở nên chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với sự phát triển chung ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •