Đề tài

Thành tích

26/02/2003 02:46

Đoàn TNCS Hồ chí Minh là một trong những cơ sở đoàn vững mạnh và dẫn đầu trong các phong trào thi đua của khối trường ĐH-CĐ thuộc Thành đoàn HN.

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •