Nghiên cứu thực tế của Sinh viên

Sinh viên PR27 Khoa PR - Quảng cáo trải nghiệm với nghiên cứu thực tế

07/12/2010 21:59

Ngoài những giờ học trên lớp, sinh viên khoa PR - Quảng cáo còn luôn được tiếp cận với những bài tập mang tính thực tế cao, giúp các em có một cái nhìn thực tế về nghề PR - Quảng cáo hiện nay. Sau đây là một số nghiên cứu thực tế tiêu biểu về các đơn vị truyền thông tại Việt Nam của nhóm sinh viên lớp PR 27.

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •