Đăng ký

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2015

21/04/2015 15:59

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung như sau:

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •