DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 788610   lần

57   khách hàng đang online

Dao,cán dao

Dụng cụ cắt dịch kính bán phần sau, dùng nhiều lần 20Ga - Model 12-5100 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dụng cụ cắt dịch kính bán phần sau, dùng nhiều lần 20Ga - Model 12-5100 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao BRVO, 23 Ga - Model 13-1091-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao BRVO, 23 Ga - Model 13-1091-23 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao BRVO, 20 Ga - Model 13-1091 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao BRVO, 20 Ga - Model 13-1091 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Tay cầm hút/ rửa - Model 7-080/IAH - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)

Tay cầm hút/ rửa - Model 7-080/IAH - Hãng sản xuất Rumex ( Mỹ)
Dao LASEK - Model 20-0011 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao LASEK - Model 20-0011 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao lấy biểu mô giác mạc Hockey, chiều dài tổng thể 130 mm - Model 20-001 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao lấy biểu mô giác mạc Hockey, chiều dài tổng thể 130 mm - Model 20-001 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00 mm, tay cầm titanium, độ sâu 600 microns - Model 6-600/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00 mm, tay cầm titanium, độ sâu 600 microns  - Model 6-600/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00mm. tay cầm Titanium, độ sâu 500 microns - Model 6-500/6-0531-Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00mm. tay cầm Titanium, độ sâu 500 microns - Model 6-500/6-0531-Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00 mm, tay cầm titanium, độ sâu 600 microns dùng được đèn khe - Model 6-600S/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00 mm, tay cầm titanium, độ sâu 600 microns dùng được đèn khe - Model 6-600S/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00mm. tay cầm Titanium, độ sâu 500 microns được dùng với đèn khe - Model 6-500S/6-0531-Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Trifacet 20 độ, 0.20/1.00mm. tay cầm Titanium, độ sâu 500 microns được dùng với đèn khe - Model 6-500S/6-0531-Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Trifacet 20 độ, 1.00 mm, tay cầm titanium, tinh chỉnh bằng 3 độ sâu 500,550 và 600 microns- Model 6-322/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Trifacet 20 độ, 1.00 mm, tay cầm titanium, tinh chỉnh bằng 3 độ sâu 500,550 và 600 microns- Model  6-322/6-0531 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Zaldivar dùng để đặt ICL, chiều rộng 0.55/1.00mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-0551 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Zaldivar dùng để đặt ICL, chiều rộng 0.55/1.00mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-0551 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ 1.80/2.20 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-145 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ 1.80/2.20 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-145 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ 1.80/2.00 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-144 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ 1.80/2.00 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-144 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ, 1.50/180 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-143 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ, 1.50/180 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-143 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ, 1.30/1.50mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-142 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương tạo vết mổ nhỏ, 1.30/1.50mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-142 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương Phakonit 0.80/1.20mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương Phakonit 0.80/1.20mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-141 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương rạch lỗ phụ dạng bậc thang, 0.50/1.00 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-40/6-140 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương rạch lỗ phụ dạng bậc thang, 0.50/1.00 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-40/6-140 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương dạng bậc thang 2.00/2.30mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-107 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương dạng bậc thang 2.00/2.30mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-107 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương dạng bậc thang, 2.60/300, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-105 - Hãng sản xuất Rumex(Mỹ)

Dao kim cương dạng bậc thang, 2.60/300, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-105 - Hãng sản xuất Rumex(Mỹ)
Dao kim cương dạng bậc thang 2.30/2.80 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-104 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)

Dao kim cương dạng bậc thang 2.30/2.80 mm, tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-104 - Hãng sản xuất Rumex (Mỹ)
Dao kim cương dạng bậc thang 3.00/3.50/ tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-102 - Hãng sản xuất Rumex( Mỹ)

Dao kim cương dạng bậc thang 3.00/3.50/ tay cầm titanium gập góc - Model 6-20/6-102 - Hãng sản xuất Rumex( Mỹ)
  •  [1] 2 3 4