THẠC SĨ MẠCH LÊ THU

Giảng viên Mạch Lê Thu hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trường Truyền thông, Điện ảnh và Báo chí, Khoa Nghệ thuật, Đại học Monash, Úc. Cô đang làm luận án tiến sĩ về đề tài truyền thông mạng xã hội và truyền thông biến đổi khí hậu.

55844 10983136 10207016949242568 177177764598477062 o

Giảng viên Mạch Lê Thu hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trường Truyền thông, Điện ảnh và Báo chí, Khoa Nghệ thuật, Đại học Monash, Úc. Cô đang làm luận án tiến sĩ về đề tài truyền thông mạng xã hội và truyền thông biến đổi khí hậu.

Giảng viên Mạch Lê Thu bắt đầu công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 2003. Cô đã làm việc tại Khoa Báo chí năm 2003, Khoa Phát thanh – Truyền hình từ năm 2003 đến năm 2005, và Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo từ năm 2005 đến nay. Giảng viên Mạch Lê Thu là đồng tác giả của ba cuốn sách về Ngành Quan hệ công chúng và tham gia làm thư ký khoa học cho ba đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Tại Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, cô giảng dạy năm môn học là: “Nhập môn Quan hệ công chúng”, “Nghiên cứu và Đánh giá Truyền thông”, “Truyền thông Quốc tế”, “Tác động Quảng cáo trong xã hội” và “Các phương tiện báo chí truyền thông”. 

Cô đã từng là cộng tác viên của một số cơ quan báo chí như Hội Nhà Báo Việt Nam, Đài Phát thanh Úc. Giảng viên Mạch Lê Thu có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các dự án hợp tác quốc tế. Cô đã đảm nhiệm vai trò Quản lý Truyền thông cho dự án đào tạo của Hội Nhà Báo Việt Nam và Hiệp Hội Báo chí Xuất bản Thế giới, và quản lý dự án thực hiện các chiến dịch truyền thông của Học viện Báo chí và Liên Minh Truyền thông Media Alliance. 

 Bằng cấp

2014 – 2018: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Báo chí, Khoa Nghệ thuật, Đại học Monash, Úc

2007 – 2009: Bằng Thạc sĩ Quản lý Truyền thông, Khoa Truyền thông, Đại học Tổng hợp Công nghệ Sydney, Úc

2003 – 2005: Bằng Đại học Báo chí, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1998 – 2002: Bằng Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Khoa Tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ

– 2010 Chứng chỉ Xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng giáo dục, Tổ chức Cito-SLO, Hà Lan

– 2011 Chứng chỉ Giảng viên Báo chí và Truyền thông, Đại học Ohio, Hoa Kỳ 

Nghiên cứu đã xuất bản

– Mạch Lê Thu (2016), Truyền thông vận động tranh cử theo phong cách Âu-Mỹ, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 2/2016

– Mạch Lê Thu (2015), Kỷ nguyên truyền thông 3.0 – Cách mạng truyền thông thay đổi xã hội, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 9/2015

– Mạch Lê Thu (2015), Sự khác biệt văn hoá thể hiện trong quảng cáo, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 4/2015 

– Mạch Lê Thu (2015), Charlie Hebdo – giới hạn của biếm hoạ, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 1/2015 

– Mạch Lê Thu (2014), Nhà báo Mỹ trong kỷ nguyên số, Tạp chí Người làm báo, số tháng 11/2014 

– Mạch Lê Thu (2013), Lợi ích công chúng trong bốn mô hình truyền thông, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 11/2013 

– Mạch Lê Thu (2013), Cộng đồng kinh tế ASEAN – giấc mơ có thật, Báo Bảo vệ Pháp luật số ra ngày 20/6/2013 

– Mạch Lê Thu (2010), Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Quan hệ công chúng Úc, Trang web Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Email: machlethu@ajc.edu.vn

You cannot copy content of this page