THẠC SĨ PHẠM HỒNG PHƯƠNG

Giảng viên Phạm Thị Hồng Phương tốt nghiệp trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Ga Hà Nội năm 2004. Năm 2010, giảng viên kết thúc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Công chúng và Truyền thông chuyên nghiệp tại trường Đại hoc Queensland, Australia.

14453 82004 photo 34 crop Pham Phuong

Cô đã tham gia Tổ công tác biên soạn chương trình đào tạo PR (tiền thân của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) từ năm 2005. Hiện nay cô đang giảng dạy các môn PR đại cưong, Tiếng Anh chuyên ngành, đảm nhiệm môn Các chuyên đề PR.

 Trong thời gian tới, giảng viên Phạm Thị Hồng Phương sẽ hoàn thiện chương trình đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.

You cannot copy content of this page