THẠC SỸ VŨ TUẤN HÀ

Tốt nghiệp Cử nhân Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2009 với kết quả loại Giỏi, tiếp tục bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ về chuyên ngành Quảng cáo vào năm 2011 loại Xuất sắc, thầy Vũ Tuấn Hà đã ở lại trường và giảng dạy tại khoa PR – Quảng cáo.

90802 99271 anh thay ha

Bên cạnh công việc nghiên cứu và giảng dạy tại trường, thầy cũng cộng tác với VTV ở vị trí Biên tập viên và Phát thanh viên tại Ban Thời sự và Kênh InfoTV.Với kinh nghiệm báo chí và sự nhạy bén trong công việc, thầy Hà đã được mời giảng dạy khóa học “Nghiệp vụ truyền hình” tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam. Hiện tại, thầy đang tiếp tục học tập và nghiên cứu, dự định sẽ hoàn thành Luận án Tiến sĩ trong thời gian sắp tới. 

Bằng cấp:• Nghiên cứu sinh – Báo chí học• Thạc sỹ (Chuyên ngành PR – Quảng cáo), Học viện Báo chí & Tuyên truyền, năm 2011• Cử nhân (Chuyên ngành Báo chí – Truyền thông), Học viện Báo chí & Tuyên truyền, năm 2009Lĩnh vực nghiên cứu:• Truyền thông đại chúng• Xử lý khủng hoảng• Sự khác biệt trong quảng cáo• Nghiệp vụ truyền hình

Email: vutuanha.ajc@gmail.com hoặc mobile: +84-989893938

You cannot copy content of this page