TS. PHẠM HẢI CHUNG

Giảng viên Phạm Hải Chung tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Tổng hợp Bournemouth, Vương Quốc Anh. Cô Hải Chung quan tâm các xu hướng phát triển trong truyền thông hiện đại, các yếu tố văn hóa trong hoạt động truyền thông, và các phương pháp mới trong nghiên cứu truyền thông và marketing, đặc biệt từ góc độ tâm lý. Cô hiện giảng giảng dạy các môn Lý thuyết truyền thông hiện đại, Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC), Nghiên cứu và đánh giá trong quan hệ công chúng, Truyền thông liên văn hóa (ICC)

78531 5477 Hai Chung 5

Quá trình học tập, công tác giảng dạy và nghiên cứu


– Cô Hải Chung tốt nghiệp cử nhân Đại học ngoại ngữ, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mĩ, ĐHQG Hà Nội (2004), thạc sĩ Báo chí Quốc tế (2008), tiến sĩ Truyền thông (2015).


Cô có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing tại các tổ chức quốc tế như Kearny Alliance, Global Sources, ActionAid International, SjCoop Asia….Cô Hải Chung tham gia các khóa đào tạo của Inwent, TOL, IIJ và Bloomberg.


Cô đạt được học bổng Santander – Phát triển nghiên cứu tại Đại học Yale, Mĩ (2013), học bổng Inwent (2010), học giả Hinrich Foundation (2007), học bổng PGR của Đại học Bournemouth (2011,2012).


Cô đã có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học hàng đầu về marketing tại Mĩ (Journal of Consumer Marketing), các bài trình bày tại các hội thảo quốc tế: Hội thảo Truyền thông và CSR ở Châu Á (Bangkok, 2015), Hội thảo lần thứ 39 của Hiệp hội Macromarketing Quốc tế (London, 2014), Hội thảo hàng năm Các nền kinh tế đang nổi (New Delhi, 2014), Hội thảo nghiên cứu sau đại học (Bournemouth, 2013).


Email: phamhaichung@gmail.com  

You cannot copy content of this page